HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Sähkölaitteiston käyttöturvallisuutta ja toimintavarmuutta ylläpidetään säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Tällöin onnettomuuksien ja tulipalojen riski pienenee merkittävästi. El-tec huolehtii sähkölaitteiden kunnossapidosta koko sen elinkaaren ajan.

 Sähköturvallisuuslaki velvoittaa omat vaatimukset sähkölaitteiston haltijalle. Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 48 § ”Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Sähkölaitteiston haltija vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan. Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon sähkölaitteiston käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet”.

EL-TECIN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO RATKAISUT

  • Lämpökamerakuvaus
  • Eristysvastusmittaus
  • Mittaustulosten redusointi ja analysointi